Saturday, 20 April 2013

Tajuk Draf HUDUD PASHUDUD, QISAS dan TAKZIR adalah perkara yang berkaitan dengan hukum atau perundangan Islam yang mempunyai definisi - definisi yang tersendiri dan sangat berbeza maksud dan hukum perlaksanaannya. Dengan kata lain 3 perkara tersebut adalah berlainan hukum walaupun dalam satu kategori.

SEMUA ULAMA FIQH BERSEPAKAT BAHAWA KESALAHAN HUDUD IALAH 7 PERKARA :-

1. Murtad
2. Minum Arak
3. Mencuri
4. Merompak
5. Berzina
6. Menuduh Berzina
7. Memberontak

Tajuk Draf HUDUD PAS di Kelantan dan Terengganu tak sama begitu juga kesalahan Hukum HUDUD ?

Tajuk Draf Hudud Kelantan ialah :-
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN PERMULAAN

Tajuk Draf Hudud Terengganu ialah :-
DRAF CADANGAN RANG UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU

PERBEZAAN JENIS JENAYAH HUDUD DIANTARA KELANTAN(6) DAN TERENGGANU (7).

KELANTAN
1. Murtad
2.Minum Arak
3. Mencuri
4. Merompak
5. Berzina
6. Menuduh Berzina

TERENGGANU
1. Murtad
2.Minum Arak
3.Mencuri
4.Merompak
5.Berzina
6.Menuduh Berzina
7.Memberontak

Memberontak tak ada di Kelantan tetapi diakui di Terengganu

JENAYAH MEMBERONTAK
Dalam bahasa Arab ianya disebut Al Baghy . penggunaan biasa membawa maksud berusaha memperoleh sesuatu.

IMAM SHAFIE memberi erti : Pemberontakan dan Penderhakaan terhadap pemimpin. Satu gerakan teratur yang dirancang.

Draf Hudud Terengganu memberi definisi penderhaka (Bughah) : Keluar daripada mematuhi pemerintah secara kekerasan. Suatu tindakan sekumpulan orang Islam yang tidak mematuhi pemerintah secara kekerasan tanpa alasan yang pasti.

Bughah terbahagi kepada 3 :-
1. Penderhakaan kepada pemerintah
2. Menggunakan kekerasan
3. Niat jahat

HUKUMNYA : HALAL DIPERANGI

Sama samalah kita membuat penilaian apa yang berlaku dalam negara kita hari ini

NEGARA ISLAM YANG DIHAJATI TETAPI NEGARA KEBAJIKAN YANG DIIKUTI.

No comments: